Числівники
в польській мові

ТЕСТ


1.

Proszę wpisać poprawną formę liczebnika w nawiasie:
Z ............. (15) uczestnikami konferencji muszę się jeszcze spotkać.


Share This