онлайн-школа польської мови “Kanаpka”

публічний договір НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ польської МОВИ

Онлайн-школа польської мови Kanapka в особі ПП Директора Троцюк Станіслави, іменована надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець в порядку та на умовах визначених даним Договором зобов’язується надати Студентові послуги спрямовані на підвищення його рівня володіння польською мовою, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги.

 1.2. Студентом за цим Договором може бути як сам Замовник або особа, вказана Замовником в запиті.

1.3. Послуги, що надаються за цим Договором, включають комплекс спеціальних онлайн занять та заходів спрямованих на покращення Студентом рівня володіння іноземною мовою.

 1. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1.  Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

2.2. Замовлення послуг з вивчення іноземної мови відбувається шляхом направлення  Замовником Виконавцеві відповідного запиту за допомогою засобів телефонного, електронного зв’язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця.

2.3. Одночасно з надсиланням запиту на надання послуг Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

2.4. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов’язково мають погодити наступне:

 • прізвище, ім’я, по батькові Замовника/особи в інтересах якої діє замовник;
 • обрана програма навчання;
 • порядок оплати (повна/часткова, безготівкова).

2.5. Після прийняття запиту від Замовника, Виконавець надсилає йому рахунок на оплату замовлених послуг з вивчення іноземної мови. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.

2.6.  На Замовника послуг за цим Договором поширюються Спеціальні пропозиції Виконавця, з умовами якої Замовник може ознайомитись безпосередньо на офіційному сайті Виконавця, засобами телефонного зв’язку чи електронної пошти, що розміщені на офіційному сайті Виконавця, на офіційних сторінках Виконавця в соціальних мережах.

Спеціальні пропозиції Виконавця не застосовуються у разі вибору Замовником часткового способу оплати послуг.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1. Специфікація послуги (назва продукту, терміни навчання, кількість годин) визначається згідно з обраним пакетом послуг чи курсом.

3.2. Види та деталі курсів:

Онлайн-курси „Po polsku od zera”, „Po polsku na A2” та „Po polsku na B1”

3.2.1. Курси тривають 11 тижнів. Щотижня відбуваються два лекційні заняття у вигляді відео-лекцій, після кожного з яких Замовник зобов’язаний вислати на перевірку домашнє завдання, та розмовні заняття по Skype:
– одне групове – згідно пакету “Груповий”,
– одне індивідуальне – згідно пакету „Індивідуальний”,
– групове + індивідуальне (2 розмовні заняття в тиждень) – згідно пакету „Інтенсивний”.

3.2.2. Для групових програм початком навчання є перше заняття відповідно до розкладу групи.  Для індивідуальних програм – день, коли Замовник отримав доступ до першого завдання. У разі індивідуального навчання (пакет “Індивідуальний”) Замовник зобов’язується пройти обраний курс не пізніше, ніж за 6 місяців після початку навчання.

3.2.3.  У разі пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються. Студенти, які пропустили розмовне заняття з поважних причин, можуть отримати разове відпрацювання. Відпрацювання триває 30 хвилин та проводиться одним з викладачів школи на розсуд керівника школи. Проведення відпрацювання можливе тільки в межах поточного курсу навчання. Запис на консультацію проводиться завчасно керівником або адміністратором школи виходячи за наявності вільного часу та викладача.

3.2.4. Якщо Студент пропустив більше, ніж одне розмовне заняття, він може відпрацювати ці заняття за додаткову оплату, що дорівнює ціні одного індивідуального заняття по Skype. Відпрацювання повинні бути проведені до завершення поточного курсу.

Курс граматики польської мови “Trudny orzech do zgryzienia

3.2.5. Повний курс триває 6 місяців. Щотижня відбуваються два лекційні заняття у вигляді відео-лекцій, після кожного з яких Замовник зобов’язаний виконати всі вправи, розміщені на інтернет-сторінці заняття. Всі запитання, які виникають в Замовника під час виконання завдань, він має право задати у спеціальній формі, яка розміщена на сторінці кожного заняття. Щотижня в суботу у закритій групі відбувається Сесія питань-відповідей, де Виконавець відповідає на всі поставлені запитання.

3.2.6. Курс можна проходити та оплачувати помісячно. Датою початку навчання вважається день, коли замовник отримав доступ до першого лекційного заняття.

3.2.7. Оплата за курс вноситься помісячно, за три місяці або за шість місяців. Якщо учасник курсу з певних причин вирішив не завершувати курс, гроші, які він оплатив, не повертаються. При цьому доступ до всіх оплачених занять та можливість бути присутнім на Сесії питань-відповідей (доки не завершиться термін проплаченого курсу) залишається за Замовником.

Марафони та інші короткі (до 2-х тижнів) курси від Kanapka

3.2.8. Тривалість та кількість занять на тиждень кожного короткого курсу вказано на офіційному сайті Виконавця на інтернет-сторінці відповідного курсу. 

3.2.9. Оплата за курс вноситься разово до початку навчання. Якщо учасник курсу з певних причин вирішив не завершувати курс, гроші, які він оплатив, не повертаються. При цьому доступ до всіх оплачених занять залишається за Замовником (доки існує сайт та курси від онлайн-школи польської мови Kanapka).

Індивідуальні заняття по Skype

3.2.10. При обранні програми індивідуального навчання Студент має узгодити індивідуальний графік занять з викладачем школи Kanapka, враховуючи наступні умови надання послуги:

– індивідуальні заняття відбуваються за передоплатою;

– перше заняття Замовник оплачує безпосередньо перед заняттям разовим платежем;

– друге і наступні заняття Замовник оплачує помісячно згідно з обраним та обговореним з викладачем розкладом занять;

– в разі місячної передплати Замовником 8 і більше занять одним платежем, він отримує 5% знижку на кожне заняття в наступному місяці;

Невикористані протягом оплаченого місяця заняття не переносяться, згорають автоматично та не повертаються в грошовому еквіваленті по закінченню вказаного строку надання послуги. 

3.2.11. Студенти, які пропустили своє індивідуальне заняття з поважних причин, можуть узгодити зміну часу проведення пропущеного заняття (відмінити/перенести) не пізніше ніж за одну добу, проінформувавши викладача Виконавця. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.

3.2.12. Надання оплачених Замовником послуг  здійснюється тільки в межах, встановлених строками програми. 

3.3. Додаткові безкоштовні послуги:

3.3.1. Комплект електронних навчальних матеріалів згідно програми обраного курсу входить до вартості занять. Всі навчальні матеріали, використані на курсах Виконавця є інтелектуальною власністю Виконавця, тож їх розповсюдження карається відповідно до чинного законодавства України.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Провести тестування Студента перед початком надання послуг. На підставі проведеного тестування проінформувати Замовника про орієнтовний рівень володіння польською Студента та надати йому відповідні програми, розклад навчання та все необхідне для отримання послуг відповідно до п. 1.1.

4.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття зі Студентом.

4.1.3. Видати Студенту, який успішно закінчив повний курс навчання (тривалістю від 3-х місяців навчання), відповідний документ (сертифікат).

4.1.4. Формувати навчальні групи у складі не більше 6 студентів.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором у разі відсутності фізичної та технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються;

4.2.2. . Відмовити в наданні послуг за договором у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги або порушення умов сплати за послуги.

4.2.3. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.

4.2.4. Відмовити Студенту в наданні послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а студентам — ефективно сприймати інформацію. Про це Виконавець зобов’язується завчасно повідомити Замовника. В такій ситуації кошти, внесені за навчання, не повертаються.

4.2.5. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.

4.2.6. На період надання Послуг змінювати викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.

4.3.2. Забезпечити технічні умови (зі свого боку) для вчасного і комфортного проведення занять.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення польської мови відповідно до положень цього Договору.

4.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем та згідно з п. 3.2.3, 3.2.7, 3.2.9, 3.2.10 і 3.2.11. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

4.4.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.

4.4.4. Безкоштовно користуватися всіма матеріалами, до яких він отримав доступ, на сайті Виконавця.

4.4.5 Замовник має право обрати зручний для нього варіант сплати послуг згідно запропонованих варіантів (безготівковий розрахунок банківською картою на сайті, грошовий переказ на картку Monobank).

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг за умовами цього Договору вказана на офіційному сайті Виконавця та встановлюється в національній валюті України.

5.2. Послуги оплачуються Замовником до початку навчання на обраному курсі.

5.3. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з розцінками, встановленими Виконавцем.

5.4. Замовник може обрати частковий спосіб оплати. В такому випадку Сторони встановлюють відповідний графік оплати послуг. Виконавець має право призупинити надання послуг за цим Договором у випадку прострочення Замовником строку внесення платежу згідно встановленого графіку.

5.5. Повернення сплачених коштів здійснюється в повному обсязі на вимогу Замовника лише у випадку курсів “Po polsku od zera”, “Po polsku na A2” і “Po polsku na B1” та лише за умови, якщо від початку навчання Студентом минуло не більше 7 календарних днів, та Замовник виклав причини відмови від курсу письмово. Якщо Замовник купив будь-який з зазначених в цьому пункті курсів за знижкою чи акційною ціною, то повернення сплачених коштів здійснюється у розмірі 80% від сплаченої суми.

5.6. Політика повернення коштів за навчання:

5.6.1. У разі, якщо Замовник не може продовжувати навчання, з непередбачуваних обставин (в тому числі, але не виключно виїзд до іншої країни на період більш ніж 2 тижні; вагомі медичні підстави, які потребують довготривалого лікування) Виконавець може прийняти рішення про повернення сплачених коштів.

5.6.2. Рішення про повернення коштів приймається Виконавцем на підставі відповідної письмової заяви Замовника, до якої додаються документи, підтверджуючі обставини, які перешкоджають подальшому навчанню.

5.6.3. Кошти повертаються Замовникові згідно документу «Умови по договору».

5.6.4. Кошти перераховуються на розрахунковий рахунок Замовника.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Студенту) відповідно до умов цього Договору.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

 1. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.

8.2. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

8.3. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет.

8.4. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем.

8.5. Протягом строку надання послуг Студенту Виконавець має право здійснювати фото- та відеозйомку Студентів, в рекламних та навчальних цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень Учасника на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це адміністрацію Виконавця.

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Троцюк Станіслава Володимирівна

IBAN   UA093220010000026000310051700

ЄДРПО   3421000065

Призначення платежу: Оплата занять з польської мови: ПІБ учня, місяць

10. Категорія платника податку

Платник єдиного податку 2 група.

Share This