Визначення рівня володіння
польською мовою А1 – С1

ТЕСТ

Вітаю на тесті з польської мови!
Визначення рівня володіння польською мовою від А1 до С1

Для того, щоб розпочати тест і після його завершення отримати результати,
впишіть своє ім'я та адресу електронної пошти у полях нижче,
потім натисніть кнопку "далі" =)

Ім'я Email
1. Jak się Pani nazywa?
2. Moje nowe przyjaciółki ....... z Polski.
3. Виберіть питання до речення нижче, яке неправильно сформульоване:
Kasia mówiła, że Andrzej jest bardzo dobrym dentystą, dlatego właśnie poleca go wszystkim swoim koleżankom.
4. Interesuję się sportem i ........... ........... . Lubię sport i .......... .
5. Nigdy nie lubiłam ........, zawszę preferowałam owoce i ............ .
6. Od czasu do czasu razem z mamą .......... na zakupy do dużego centrum handlowego.
7. Виберіть форму дієслова, яка пасує до цього речення.
Często jemy w barach mlecznych, ale oni ..................... w restauracji.
8.

Виберіть слово, яке потрібно вставити у речення нижче. 
Zazwyczaj .......... biorę prysznic, a potem jem śniadanie, ale dzisiaj zaspałam i nawet nie zdążyłam wypić kawy. 

9. - Która to jest godzina?
- (10:30) ...................... .
10. Jak nazywa się pokój, gdzie gotujemy jedzenie?
11. Впишіть правильну форму множини іменика в дужках.
Moi ........... (rodzic) zawsze się kłócą.
12. Утворіть правильну форму найвищого ступеня порівняння прикметника в дужках. 
Andrzej jest .......... (mądry) uczniem w naszej klasie.
13. Утворіть правильну форму вищого ступеня порівняння прислівника в дужках.
Wczoraj bardzo źle się czułam, ale dziś już jest mi o wiele ......... (dobrze).
14. Напишіть дату словами.
Mój najlepszy przyjaciel urodził się (20.05.2003) ................ roku.
15. Утворіть правильну форму займенника 'żeby' для цього речення.
Moja babcia prosiła nas (mnie i Marka), ............. (żeby pójść) do sklepu po wodę.
16. Утворіть правильну форму наказового способу від дієслова в дужках.
Kasia poprosiła mnie: "......... (pomóc) mi z tym sprawozdaniem, już nie mam siły go dokończyć".
17. Утворіть правильну форму умовного способу від дієслова в дужках:
Cześć! ............. (móc, ty, r.m.) pożyczyć mi długopis? Zapomniałam swój w domu.
18. Напишіть правильну форму множини займенника в дужках. 
Ludzie, ……………………….. (który) uprawiają sport, żyją dłużej.
19. Виберіть одне з трьох слів, яке пасує до контексту, і впишіть його в речення у правильній формі минулого часу.
W zeszłym roku często (ja, r.m.)………………………… za granicę.
a) pojechać b) wyjeżdżać c) wyjechać
20. Впишіть у речення правильну форму дієслова в дужках з відповідним прийменником.
Marze o domku ........ (morze) i dużym psie, który tam ze mną zamieszka.
21.
Послухайте аудіозапис і дайте відповідь на запитання одним словом: Czym się zajmuje Adam?
22. Виберіть дієслово, яке найбільше пасує до контексту і запишіть його в правильній особовій формі минулого часу.
Przepraszam, że się spóźniłem, ale niestety ………………………………………. .
a) zaspać b) przespać c) wyspać
23. Запишіть числівник словами.
Janek zarzuca Ewie, że nie dba o ich (2)…………………………. dzieci i o dom.
24. "Mieć głowę na karku" znaczy:
25. Від виділеного дієслова утворіть іменник і впишіть його відмінкову форму, щоб пасувало до речення.
Boję się, że on tu wróci. Boje się jego ………………….…….. tutaj.
26. Від виділеного прикметника утворіть іменник і впишіть його в речення.
Nie wierzyła, że ci ludzie są uczciwi. Wątpiła w ich …………… .
27. Переробіть речення так, щоб виділену фразу використати в ролі іменника.
Powiedział, że boli go głowa i wyszedł z biura.
Pod pozorem ………………………… wyszedł z biura.
28. Виберіть слово, яке найкраще пасує до контексту. 
Miała duże powodzenie u chłopców, ……………………………..……… nie była piękna.
29. Від дієслова в дужках утворіть безособову форму.
Ostatnio dużo ............. (mówić) o sytuacji zdrowotnej w kraju.
30. Слова в дужках запишіть у безособовій формі дієслова на -no, -to. Запишіть обидві відповіді через кому у полі нижче.
Wczoraj do sklepu ......... (przywieźć) nowe artykuły spożywcze oraz ........... (rozpocząć) ich sprzedaż.
31. Запишіть слова в дужках в правильній формі множини.
Jak się czują ............... (nasz nowy student Chińczyk)? Już się przyzwyczaili do nowych warunków nauki?
32. Послухайте аудіозапис і запишіть слова, яких бракує в тексті. Випишіть їх відповідному порядку через кому.

- On był swego rodzaju nawet nie tyle maskotką, co takim żywym symbolem polskich żołnierzy. Został przygarnięty, a ___________________ odkupiony od Irakijczyka, młodego chłopaka, który go gdzieś tam _________________ spotkał, i był tak naprawdę od małego przez tych żołnierzy rozpieszczany, ____________________.
33. Виберіть зі слів в дужках те, яке найкраще пасує до контексту речення. Запишіть правильні відповіді через кому.

Istnieją banki, których (atrakcją, przedmiotem, walutą, zasobem) nie są pieniądze, ale… czas. Ich (decydenci, klienci, konsumenci, kandydaci) mogą nabywać różne usługi w bezgotówkowych transakcjach, pomagając sobie (wyłącznie, wzajemnie, samemu, jedynie). Dzięki temu można się nie martwić naprawą (lejącego, wylewającego, płynącego, cieknącego) kranu lub wyprowadzaniem psa, gdy nie uda się na czas wrócić z pracy.
34. Виберіть відповідь, яка вказує на слова, що найкраще пасують в контексті цього речення.
(Obserwując, Obserwowane, Obserwujące) wystawy sklepów, możemy stwierdzić, że modne będą rzeczy (inspirując, inspirujące, inspirowane) folklorem.
35. Слова в дужках запишіть в правильній відмінковій вормі. 
Coraz mniej czasu spędzamy z _________________ _________________  (bliski – l.mn., człowiek – l.mn.), a coraz więcej przed ekranem komputera.
36. Виберіть слово, яке найкраще пасує до контексту речення і напишіть його в правильній формі минулого часу (ja, r.ż.)., запишіть правильні відповіді через кому.
Zaraz po przyjściu z pracy ______________ (brać/wziąć) prysznic i mimo że była dopiero siódma, ______________ (iść/pójść) do sypialni.
37. Впишіть правильну форму наказового способу в другій особі множини.
Anko i Bartku, dobrze ________________ (przemyśleć, wy) każdą odpowiedź.
38. Змініть речення відповідно до поданого прикладу:
Wygram na loterii i kupię sobie wielki dom.
Gdybym wygrał na loterii, kupiłbym sobie wielki dom.
Będę mieć wielki dom i zaproszę do niego wszystkich przyjaciół.
39. W niedzielę 3 kwietnia odbędzie się czwarta edycja miejskiego półmaratonu. Uczestnicy imprezy pobiegną tradycyjną trasą maratonu, z tą różnicą, że wykonają tylko jedno okrążenie. Zawodników na trasie oprócz zespołów muzycznych wspierać będą kibice. Wszyscy zawodnicy, którzy pokonają dystans 21,097 km otrzymają medal, a na najlepszych czekają nagrody.
Ten tekst informuje o tym, że:
40. Відкрийте дужки і запишіть правильну форму числівнка та іменника.
W sali konferencyjnej zebrało się ponad ………………………………. (50 + gość).
41. Переробіть речення використовуючи слово в дужках, не змінюючи при цьому суті сказаного. Приклад:
Rynek pracy zmienił się ostatnio tak, jak przewidywali ekonomiści. (zgodnie z)
Rynek pracy zmienił się ostatnio zgodnie z przewidywaniami ekonomistów.

Ministrowie zajęli takie stanowisko, ponieważ zalecali im to nowi doradcy finansowi. (pod wpływem)
42. Від слів поданих в дужках утворіть іменники і впишіь їхні правильні відмінкові форми. Відповіді впишіть через кому у полі нижче. Приклад:
W miejscowościach nadmorskich (nad +morze) coraz częściej buduje się domy letniskowe.

Czasem da się do nich dojechać……………………………. (pod + miasto) kolejką, częściej jednak położone są na zupełnym ……………………………. (od+ ludzie), w otoczeniu …………………………………. (bez + kres) pól i lasów.
43. доповніть текст правильними формами слів, поданих в дужках (утворіть дієприкметники або дієприслівники). Запишіть правильні відповіді через кому в полі нижче. Приклад:
Marząc (marzyć)  o mężu perfekcjoniście, Iwona zaczęła baczniej obserwować nauczycieli zatrudnionych (zatrudnić) w swojej szkole.

(Żyć) ....................... w nieustannym napięciu, pracownicy są okrutnie ……………………….. (wymagać) w stosunku do innych ludzi.
44. Okolicznościowy kryształ z wygrawerowanym orzełkiem i zarysem województwa wielkopolskiego w eleganckim etui jest przedmiotem aukcji charytatywnej na rzecz poznańskiego Hospicjum Palium. Kryształ przekazał wicewojewoda wielkopolski. Dodatkową nagrodą jest prywatne spotkanie z wicewojewodą. Licytację wygrała pani Magdalena.

Ten tekst informuje o tym, że:
45. Відкрийте дужки і запишіть числівник словом:
Znaleźli się wśród nich między innymi …………………………………(4 + biolog) z Gdańska, których poznałem niedawno.
46. Змініть речення так, як у прикладі. Використайте слово в дужках.
Rynek pracy zmienił się ostatnio tak, jak przewidywali ekonomiści. (zgodnie z)
Rynek pracy zmienił się ostatnio zgodnie z przewidywaniami ekonomistów.

Sytuacja na rynku pracy pogorszyła się, ponieważ spadło zainteresowanie inwestycjami w budownictwie. (wskutek)
..................
47. Послухайте аудіозапис і дайте відповідь на питання одним словом.
Za jaką książkę O.Tokarczuk dostała nagrodę "Nike"?
48. Послухайте аудіозапис і зазначте правильну відповідь.
49. Виконайте завдання згідно з прикладом. Запишіть відповіді через кому в полі нижче. 
Niestety, bywa, że kończy się to przeciążeniem dzieci, którym nadmiernych  (nad/miara) obowiązków uniemożliwia zdobywanie ..........................................................  (bez/cena) umiejętności społecznych w ................................................................ (poza/szkoła) kontaktach z rówieśnikami.
50. Jutro idę do kina. À propos, nie wiesz, kiedy grają film o Batmanie?
Яке значення має виділене слово?

Share This