Наскільки я добре пишу
польською мовою?
Тест

Привіт!
Перед Вами тест з польської мови на знання і слів і літер 🙂
У перших завданнях потрібно в віконечку вписати букву, якої там бракує, а далі все написано! Успіху 😉

Tomek wstał dziś o sidmej.
Zapaył mamie kawę,
zjadł twaróg i wypi duży jogurt.
Potem posłał łóżko i załoył ciepłą bluzę.
Tego dnia niebo było zamurzone i zerwał się wicher,
który wyginał nawet potężne dewa.
Tomek poczuł strach i chciał wróci do domu,
ale w kole czekała go klasówka.
Damian zorganizował konkurs w robieniu ppek.
Wszyscy chcieliby si wykąpać,
ale woda ma jeszcze nisk temperaturę.
Знайдіть речення, в якому є помилка:
Знайдіть слово, яке написано неправильно:
В якому з поданих нижче слів замість крапок напишемо ż?
В якому з поданих нижче слів замість крапок напишемо ó?
В якому з поданих нижче слів замість крапок напишемо rz?
В якому з поданих нижче слів замість крапок напишемо ch?
В якому з поданих нижче слів замість крапок напишемо h?
В якому з поданих нижче слів замість крапок напишемо ę?
В якому з поданих нижче слів замість крапок напишемо ą?
В якому з поданих нижче слів замість крапок напишемо u?
В якому з поданих нижче слів замість крапок напишемо sz?
В якому з поданих нижче слів замість крапок напишемо i?
В якому з поданих нижче слів замість крапок напишемо j?
В якому з поданих нижче слів замість крапок напишемо ć?
В якому з поданих нижче слів замість крапок напишемо ź?
В якому з поданих нижче слів замість крапок напишемо ś?
В якому з поданих нижче слів замість крапок напишемо ń?
В якому з поданих нижче слів замість крапок напишемо en?
В якому з поданих нижче слів замість крапок напишемо om?

Ім'я Email

Share This